top of page

Blockchain Teknolojisi Gelişirken Markaların Kadın Yöneticileri Neler Yapıyor? Ufuk Peker Röportajı

Günümüzde, uluslarası ticaret dijitalleşmeyle kökten değişti. Küreselleşmenin artan dijital yapısı, dünya çapında milyonlarca firmaya yeni kapılar açtı. İlerlememizin önünde duran fiziksel engeller bu yeni dünyada artık kayboluyor fakat her şey git gide daha da hızlanıyor.


Ekonomik ağların giderek yoğunlaştığı bu dijital pazarda işletmelerin karşılaştığı engeller olsa da fırsatlar ve kazanılacaklar göz ardı edilemeyecek kadar çok! Bizlerin sorması gereken soru; farklı regülasyonlar, kurallar, yabancı dil ve zaman gibi bizleri ayıran global engelleri en iyi şekilde nasıl aşarak kalıcı, ortak bir refah sağlayabileceğimizdir.


Ufuk Peker'in kendi girişimcilik hikayesi, kurucu ortağı olduğu Momentum BT ile başladı. UiPath ile partnerlik sağladı. Bu partnerlikle Momentum BT, Türkiye’nin yazılım robotu üretimi yapan ilk kadın girişimi oldu. Geliştirdiği Kurumsal Gelişmişlik Endeksi’ni (KGE) dijital uygulamaya dökerek tüm işletmelerin ücretsiz olarak kullanımına sundu. Alman Kooperatifler Federasyonu’nun (DGRV), Türkiye'de rekabetçi ve güçlü kooperatifçiliğin gelişmesi ile ilgili projesiyle farklı illerde çalışmalarda bulundu. Kırsalda kadının işgücüne katılımını sağlamak amaçlı “Ayna Gönüllüler” projesini başlattı. Proje TİSK tarından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dalında ödüle laik görüldü.

DGRV ve Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanmış "Kooperatiflerde Tedarik ve Pazarlama”, Kooperatiflerde Stratejik Plana Giriş", "Kooperatiflerde Stratejik Planlama Kılavuzu" adlı üç yayını basılı yayını, “Uygulama Örnekleri ile “Stratejik Planlama” adında bir kitabı mevcuttur. Türkiye’nin ilk ve tek Endüstri Mühendisliği Derneği’ni kurudu ve başkanlığını yürüttü.


Halen kurduğu startup girişimi ile Türkiye’nin ilk dijital işgücü markası olan yapay zeka ürünü “ARYA-AI ” nın global startup lar arasında yer alması için yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. Gençlerin ve pozitif ayrımcılık yaptığı kadınların teknolojinin tüketicisi değil üreticisi olması fikri ile başlattığı “”Beni Dijital İkizimle İşe Al” sorumluluk projesi ise devam etmektedir.


Merhaba Ufuk hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz?