top of page

Blockchain Teknolojisi Gelişirken Markaların Kadın Yöneticileri Neler Yapıyor? Ufuk Peker Röportajı

Günümüzde, uluslarası ticaret dijitalleşmeyle kökten değişti. Küreselleşmenin artan dijital yapısı, dünya çapında milyonlarca firmaya yeni kapılar açtı. İlerlememizin önünde duran fiziksel engeller bu yeni dünyada artık kayboluyor fakat her şey git gide daha da hızlanıyor.


Ekonomik ağların giderek yoğunlaştığı bu dijital pazarda işletmelerin karşılaştığı engeller olsa da fırsatlar ve kazanılacaklar göz ardı edilemeyecek kadar çok! Bizlerin sorması gereken soru; farklı regülasyonlar, kurallar, yabancı dil ve zaman gibi bizleri ayıran global engelleri en iyi şekilde nasıl aşarak kalıcı, ortak bir refah sağlayabileceğimizdir.


Ufuk Peker'in kendi girişimcilik hikayesi, kurucu ortağı olduğu Momentum BT ile başladı. UiPath ile partnerlik sağladı. Bu partnerlikle Momentum BT, Türkiye’nin yazılım robotu üretimi yapan ilk kadın girişimi oldu. Geliştirdiği Kurumsal Gelişmişlik Endeksi’ni (KGE) dijital uygulamaya dökerek tüm işletmelerin ücretsiz olarak kullanımına sundu. Alman Kooperatifler Federasyonu’nun (DGRV), Türkiye'de rekabetçi ve güçlü kooperatifçiliğin gelişmesi ile ilgili projesiyle farklı illerde çalışmalarda bulundu. Kırsalda kadının işgücüne katılımını sağlamak amaçlı “Ayna Gönüllüler” projesini başlattı. Proje TİSK tarından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dalında ödüle laik görüldü.

DGRV ve Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanmış "Kooperatiflerde Tedarik ve Pazarlama”, Kooperatiflerde Stratejik Plana Giriş", "Kooperatiflerde Stratejik Planlama Kılavuzu" adlı üç yayını basılı yayını, “Uygulama Örnekleri ile “Stratejik Planlama” adında bir kitabı mevcuttur. Türkiye’nin ilk ve tek Endüstri Mühendisliği Derneği’ni kurudu ve başkanlığını yürüttü.


Halen kurduğu startup girişimi ile Türkiye’nin ilk dijital işgücü markası olan yapay zeka ürünü “ARYA-AI ” nın global startup lar arasında yer alması için yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. Gençlerin ve pozitif ayrımcılık yaptığı kadınların teknolojinin tüketicisi değil üreticisi olması fikri ile başlattığı “”Beni Dijital İkizimle İşe Al” sorumluluk projesi ise devam etmektedir.


Merhaba Ufuk hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz?


Çok kısa olarak; daha iyi bir dünya yaratabilmeye gönül vermiş bir mühendisim.Türkiye’de iş kadını olmanın zorlukları veya tam tersi avantajları nelerdir?


Yalnızca Türkiye olarak değil genel olarak iş dünyasında kadın olarak var olmak demek aynı katogori ve kapasitede sınırları içinde karşı cinse göre en az üç kat daha fazla efor sarf etmek demek.


Yakın zamana kadar kadın olarak iş dünyasında var olmak için hem kadınlarla hem erkeklerle mücadele ederken son yıllarda kadının güçlendirilmesi ve kadın dayanışması ile ilgili çok önemli gelişmeler olduğunu görüyorum. Bu çok sevindirici.


Kadının finans ve teknoloji gibi daha maskülen sektörlerde var olması ve güçlenmesi ise kadının iş dünyasındaki gücünü üstsel olarak artıracağını düşünüyorum.


Kadının iş dünyasındaki en önemli farkının aynı anda farklı işleri yönetebilme öngörü becerisinin doğal olarak daha gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Ancak daha zor risk alıyor ve hem müzakere hem propaganda konusunda daha öğrenecek ve geliştirecek becerilerimizin olduğunu düşünüyorum.


Teknik olarak kadın beyni daha süreç odaklı ve aynı anda farklı bileşenleri yönetme becerisinin daha yüksek olduğunu görüyorum. Bu bizim gibi süreç odaklı teknoloji çözümlerinde son derece önemli. Ancak yalnızca süreç odaklı olmak işi büyütmez ve yayılımını sağlamaz bunun için sonuç odağı gerekir ki bu konuda erkek beyinleri daha iyi çıktı sunuyor.


Şirketinizin blockchain teknolojisi ile ilgili faaliyetleri nelerdir?


Bizim tam faaliyet alanımız dijital işgücü üretimi, dijital işgücü insan ekiplerini süper ekiplere çeviren bir teknoloji bütünü. Dijitalde yapılması gereken en basit veri kaydından en zorlu veri analizine kadar binlerce işi yapabilen bir teknoloji,

Ürünümüz dijital işgücü Arya-AI için blockcahian teknolojisi kullandığı yardımcı teknolojilerden yalnızca biri.


Dünyada milyar dolarlık şirketler blockchain teknolojisine yatırım yapıyor. Sizin hedefleriniz nelerdir? Türkiye’deki iş insanları sizce bu teknolojiden ne kadar haberdar?


Türkiye kültürel olarak bireysel ilgide yenilği ve değişikliği seven yeni denemekten çekinmeyen bir eğilimi varken kurumsal eğilimlerde bu dinamiklik yok. Öncü olmayı sevmiyor. Mutlaka kendinden önce başkalarındaki elde edilen sonuçları net görmek istiyor. Bu yüzden biz inovasyondan çok imovasyona eğilimliyiz.


Ekonominin %95'inin kobi dinamiğinde döndüğünü bu döngü içindeki kobilerin büyük bölümünde henüz veri toplama ve veri standardizasyon konusu henüz aşılmış değil.


Türkiye iş dünyası katma değeri, inovasyonu dijitalleşmeyi konuşmayı seviyor ve birçok kurum temsilcileri bunu tavsiye ederken tavsiyedenlerin bile kurumlarına dönüğümüzde henüz veri sorunun aşılmadığını hatta otomasyon ve erp gibi basit aşamaların bile olmadığını görüyoruz.


Biliyoruz ki Avrupa dijital tek pazar stratejisi için önemli bir bütçe ayırdı. Global pazarda var olmak veya varlığı devam ettirmek demek, artık işletmelerimiz, yalnızca blockchain, dijital ikiz, ar, ml, dpa gibi farklı teknolojileri süreçlerimizn bir parçası haline getirmeyi zorunlu hale getirecek.


Uzmanlık alanınız yapay zeka, metaverse dünyasında yapay zekaların etkinliğinden ve bize biraz bu teknolojiden bahsedebilir misiniz?


Herşeyden önce dijital işgücünü odak seçmemizin nedenlerinden biri dijital işgücü bizi aynı anda birçok teknoloji ile daha hızlı tanışmamızı sağlıyor. Bunun içinde kendi kendine öğrenmeyi sağlayan makine öğrenmeside karar vermeyi sağlayan yapay zeka uygulamaları da var. Şunu görebilmek önemli dijital işgücü ile çalışan ya da çalışmayan işletmeler arasındaki fark hiç olmadığı kadar hızlı açılacak.


Metaverse'ten iyi sonuçlara ulaşmak için biraz daha yolun olduğunu biliyoruz. Ama biz bugünki koşullarda bile Arya_Aı için kendi tanımlarını kendisinin yapmasını sağlayacak bir bir ortam yaratmayı başardık. Müşterilerimizle metalablarda toplantı düzenleyebiliyoruz.


Önemli olan sistemleri birbirine bağlamayı başarmak. Hangi metada daha yüksek erişimlere ulaşacağız. Ya da ürünümüz yeni müşterilerle buluşacak ticaret nasıl şekillenecek oturması için biraz daha vakit var.


Dijital iş gücü kavramı derken neyi kastediyorsunuz? Biliyorsunuz ki pandemi sonrası online çalışma sistemi arttı. Metaverse’te insanlar nasıl ve ne şekilde çalışacak? Metaverse’te insana ihtiyaç duyulmama şansı var mı? Örnek verecek olursam bir kıyafet markasının metaverse üzerinde açtığı mağazada yapay zeka mı çalıştırılır yoksa insanlar mı?


Artur C. Çok sevdiğimiz bir sözü var iyi taşranmış bir teknoloji sihir gibidir der.

Yakın zamana kadar şunu derdik artık kaça bölüneyim kaç yerde aynı anda olayım. Bugün 3 ayrı cihazdan 3 ayrı toplantıya aynı anda bağlandım. Aynı zamanda Arya_AI avatarı da kendi inovasyon odasında sunum yapıyordu.


Bilim kurgu ve gerçeğin artık birbirine karıştığı bir dönemdeyiz. Hiçbir şey bizi şaşırtmaz oldu ve asında reelde henüz ulaşmadığımız sonuçları bu öngörüler nedeni ile bekler olduk. Ama günün sonunda hala zihinlerimiz esir alan bilgisayarların karşısında zamanınız nerde ise % 70'ini kapasitemize ve yeteneğimize uygun olmayan sıradan ve katma değersiz işlerle geçirdiğimiz gerçeği var.


Hala hem gelişmiş ekonomilerde hem bizim gelişmekte olan ekonimlerde rapor analiz etmek yerine rapor yapmak hangi algoritamalar bu veri kümesini bana daha doğru yorumlar sorusuna cevap aramak yerine veri doğruluğu yada kayıtı ile uğraşır durumdayız.


Sanayi devremi bizi fiziksel olarak esir aldı ve tüm sanayi devrimi insanca olmayan koşullarda beden işçiliği yaptık. O günün koşullarında bu son derece doğal ve gerekliydi. Şimdi o dönem fotoğraflarına bakıp, filimlerini izlerken karanlık dönemler diyoruz. Nasıl bu koşullarda çocuklar kadınlar erkekler böylesine köleleşti eleştirisini yapıyoruz.


Endüstri devrimi ve internet ise bizi ekranlara kilitledi ve şimdi masa başında zihinlerimizi esir alan bir çağın içindeyiz. Biz bundan kurtulmanın mümkün olduğunu gösterdik.


Ekran başında insanın yaratıcılığına, potansiyeline ve insanın varlığına uygun olamayan bir çalışma düzenine esir olmamalıyız. Dijitalde işler üstsel büyüyor ve biz bunu akıllı telefonlar vererek, çalışanlarımızın mesai sonrasında iş takip ederek üstlenmesini bekliyoruz. Bu hiç insancıl değil ve inşa sayısı ne kadar artarsa artsın bu hız insan gücü ile yetişmenin mümkün olmadığının anlamak ve kabul etmek gerekiyor.


ARYA-AI Dijital İşgücü tam olarak neler yapıyor?


ARYA-AI Dijital İşgücü, yapay zeka ile çalışan robot teknolojisiyle kalifiye bir çalışan için sıkıcı olabilecek uluslararası projelerin kolay ve hızlı tamamlanmasına yardımcı olur. Elektronik ticaretten, finans alanına kadar ARYA-AI tüm sektörlere hakim olarak uluslarası regülasyonlar, kurallar, yabancı dil ve zaman farklılıklarını aşmak için benzersiz bir çözüm oluşturur. İşletmenizin sınır ötesi engelleri aşarak global ticaretten hak ettiği payı almasını sağlar. rekabet gücünü artırır.


Dijital global pazarda etkinlikleriniz neler peki?


Global başarılarına destek olduğumuz müşterimizin çok güzel ifade ettiği gibi:

“ARYA-AI, global iş süreçlerimizde fiziksel engelleri ortadan kaldırarak kârlılığımızı artırdı ve daha da önemlisi yaratıcılık ve inovasyon için zaman yaratarak, çalışanlarımızın gerçek potansiyellerini kullanmalarına izin verdi. Ekibimiz bu başarıya kısaca: ”Bizim Robotlarımız.” diyor.”


Dijitalleşme yeni bir dünyayı inşa ediyor; merkezi yapıların çözüldüğü, sorumluluğun dağıtıldığı bu yeni yapıda “İşgücü” yerine “Yetenek”, “Hiyerarşiler”yerine ekip yapılanması; birbirine “Rakip” olmak yerine “İşbirlikçi ekosistemlere” dönüşüyor ve “İşletmeler” daha önce hiç olmadıkları kadar insani; ilham verici ve birbirini destekleyici oluyorlar. İşte bu bizim yaratmak için çalıştığımız dünya. Bu bizim hayalimiz.


Bu teknoloji ile dünya sizce nasıl bir hale gelir?


İnanıyoruz ki, yeni teknolojilerin bizlere olan faydası zaman yaratması ya da verimliliği artırmasından çok daha fazla. Asıl katma değeri, insan zekasının kullanımını geliştirerek daha iyi bir gelecek, daha iyi bir dünya yaratmamız için bizlere doğru seçimler yapmamızda yardımcı olmasıdır


Bu hepimiz için yeni ve çok heyecanlı bir başlangıç! ARYA-AI Dijital İşgücü bu yeni yolculukta bizler için çok önemli bir rol oynayabilir. Öyle bir rol ki, bizleri ayıran engelleri kaldırarak, hak ettiğimiz daha zengin, sınırsız, umut dolu bir dünyayı el ele vererek, birlikte yaratabiliriz.


Amacımız global pazarda sınırları harekete geçirerek işletmelerin önünde duran fiziksel ve sosyal engelleri kaldırmak, inovasyon için zaman yaratarak, hak ettikleri rekabet gücünü onlara kazandırmaktır.


Bizler hepimizin sahip olduğu eşsiz potansiyelin doğru kullanılmasına ve tek, büyük bir aile olmaya kalpten adanmış bilim insanlarıyız. İnanıyoruz ki, el ele verirsek sınırların, engellerin olmadığı kendimizi gerçekleştirdiğimiz, kaynakların eşit paylaşıldığı daha iyi bir dünyayı birlikte yaratabiliriz.

Günümüzde, global ticaret, 3 major trend ile şekillenmekte; dijitalleşme, sorumluluğun dağıtıldığı adem-i merkeziyetçilik ve sürdürülebilirlik. Bu gelişmeler ışığında, ARYA-AI olarak ne kadar önemli bir rol oynadığımızın farkındayız.


İnanıyoruz ki, herkesin bu ortak masada oturacak bir yeri olması gerekiyor ve ARYA-AI olarak daha iyi bir dünyanın önünde duran engelleri; eğitimde seviye farkı, cinsiyet eşitsizliği ve yoksulluk gibi tek tek ortadan kaldırmak.


Bunun için “Beni Dijital İkizimle İşe Al” gibi sosyal sorumluluk projeleriyle gençlere özellikle de genç kızlarımıza RPA öğretmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bizler insanlığın sahip olduğu benzersiz değerlerini kullanabilmeleri için zaman yaratıyor, sürdürülebilir bir yaşam için doğru seçimler yapmalarına yardımcı oluyoruz.


Amacımız sürdürülebilir küresel başarı için sınırları harekete geçirmek, fiziksel ve sosyal engelleri kaldırarak, birlikte gelişerek, kapsayıcı daha iyi bir dünya yaratmak.


Dijitalleşme yeni bir dünyayı inşa ediyor; merkezi yapıların çözüldüğü, sorumluluğun dağıtıldığı bu yeni yapıda “İşgücü” yerine “Yetenek”, “Hiyerarşiler”yerine ekip yapılanması; birbirine “Rakip” olmak yerine “İşbirlikçi ekosistemlere” dönüşüyor ve “İşletmeler” daha önce hiç olmadıkları kadar insani; ilham verici ve birbirini destekleyici oluyorlar. Bu hepimiz için yeni ve çok heyecanlı bir başlangıç! ARYA-AI Dijital İşgücü’nün yaratıcıları olarak bu yeni başlangıçta ne kadar önemli bir rol oynadığımızın farkındayız.


İnanıyoruz ki, ARYA-AI ekibi olarak, el ele verirsek sınırların, engellerin olmadığı kendimizi gerçekleştirdiğimiz, kaynakların eşit paylaşıldığı daha iyi bir dünyayı birlikte yaratabiliriz..
Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page