top of page

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kripto Varlıklar ve SPK Yasası!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:Kripto Varlıklarla İlgili Yasal Çalışmalarımızın Son Aşamasındayız, SPK Yasası da Değişecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:Kripto Varlıklarla İlgili Yasal Çalışmalarımızın Son Aşamasındayız, SPK Yasası da Değişecek!


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasa çalışmalarının son aşamaya geldiğini ifade ederek bu konuda önemli bilgiler paylaştı.


Şimşek, kripto varlıkların "değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar" şeklinde tanımlanacağını ve SPK yasasında da değişiklik yapılacağını açıkladı.

Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kripto varlık saklama hizmetlerine yönelik tanımların yapılacağını belirten Bakan, platformların işleyişiyle ilgili düzenlemelerin de öngörüldüğünü ekledi.


Hazine Bakanı Şimşek: Kripto Varlıklar ve SPK Yasası! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik direncini artırmaya yönelik benimsenen politikalar kapsamında kripto varlıkların vergilendirilmesi konusu yapılan çalışmaların son aşamasında!


Şimşek, kripto varlıkların vergilendirilmesi için önemli değişikliklerin planlandığını belirterek, öncelikle kripto varlıkların "değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar" şeklinde tanımlanacağını ifade etti.


Bu tanım, kripto varlıkların doğasını ve finansal varlık olarak niteliğini belirlemeyi amaçlamakla beraber kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik yeni düzenlemeleri içermekte olup, Türkiye'nin dijital ekonomiye uyumunu sağlama amacını taşımaktadır.


Yeni düzenlemelerin kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik mevcut belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor!


Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ve kripto varlık saklama hizmetlerine yönelik tanımların da yapılacağını vurgulayan Bakan Şimşek, bu alandaki hizmet sağlayıcıların vergilendirilmesine ilişkin detaylı düzenlemelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Platformların işleyişiyle ilgili düzenlemelerin ise kripto varlık piyasasının güvenli ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlama hedefini taşıdığını belirtti.


Bakan Şimşek'in açıklamaları, Türkiye'nin dijital ekonomiye geçiş sürecinde kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik net bir çerçeve oluşturmayı hedeflediğini ve bu alanda uluslararası standartlara uygun bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. 
Bu açıklamalar, Türkiye'nin kripto varlıklar konusunda düzenleyici adımlar atmaya hazırlandığını ve bu alandaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için somut adımların atıldığını gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konudaki açıklamaları, finansal piyasalarda ve kripto varlıkların kullanımında yaşanacak olası değişikliklere dair önemli ipuçları sunarken yakın zaman da Türkiye'nin gri listeden çıkmasında etken olacak regülasyonaların olması gerektiğiini de eklemişti! 

Son Yazılar

Hepsini Gör

תגובות


bottom of page