top of page

TBMM'de Kripto Varlık Düzenlemesi Onaylandı: Yeni Dönem Başlıyor!

TBMM'de Kripto Varlık Düzenlemesi Kabul Edildi!
Ankara - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti. Yeni düzenleme, kripto varlıklar ve bunlarla ilgili hizmetlere dair önemli tanımlar ve yetkiler getiriyor.

Kanun teklifiyle, "cüzdan" kripto varlıkların transferi ve depolanmasını sağlayan yazılım, donanım veya uygulamalar olarak tanımlanırken, "kripto varlık" dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtılan, değer veya hak ifade eden gayrimaddi varlıklar olarak tanımlanıyor.

Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bu varlıkların saklanmasını, yönetimini ve ilgili diğer hizmetleri sunan kuruluşlar olarak tanımlanırken, platformlar ise kripto varlıkların alım-satımı, ilk satışı, dağıtımı, takası, transferi ve saklanması gibi işlemleri gerçekleştiren kuruluşlar olarak tanımlanıyor.SPK'ya Yeni Yetkiler!


Düzenleme, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK), sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sistemi dışında kripto varlık olarak ihraç edilmesi ve izlenmesi konusunda yetki veriyor. Böylece sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilmesi durumunda, hakların izlenmesi, devredilmesi ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için elektronik ortamdaki kayıtlar esas alınacak.

SPK, MKK sistemi ile bu elektronik ortam arasında entegrasyonun sağlanmasını zorunlu tutabilecek ve bu düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyecek.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Üyeliği


Yeni düzenlemeye göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne üye olmaları zorunlu hale gelecek. Bu üyelik, hizmet sağlayıcıların meslek kuruluşu bünyesinde temsil edilmesini ve sektörle tek bir ortak nokta üzerinden iletişim kurulmasını sağlayacak.


Cezalar ve Yükümlülükler!
Kanunla, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüten kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Platform gelirlerinin yüzde 1'i SPK'ya, yüzde 1'i ise TÜBİTAK bütçesine ödenecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluşlarına ve faaliyetlerine ilişkin esaslar, ortakların taşıması gereken şartlar ve müşterilerin kimliklerinin tespiti gibi konularda detaylı düzenlemeler getiriliyor. Ayrıca, müşterilerin kripto varlıklarının güvenli bir şekilde saklanması ve transfer edilmesine ilişkin kayıtların tutulması zorunlu hale geliyor.


Fiyatlar Serbestçe Oluşacak


Platformlarda fiyatlar serbestçe oluşacak ve piyasa bozucu nitelikte eylem ve işlemlerin önlenmesi amacıyla gerekli gözetim sistemleri kurulacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri ile ilgili olarak SPK tarafından belirlenen esaslara uyulması zorunlu olacak.


Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yöneticiliği


Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapılmasına ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları yayın, ilan, reklam ve duyuruları ile her türlü ticari iletişimle ilgili olarak SPK'nın belirlediği esaslara uyacak.


Yeni düzenleme ile birlikte kripto varlık sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlar daha sıkı denetimlere tabi tutulacak ve sektörde daha güvenli bir ortam sağlanması hedeflenecek!


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), kripto varlıkların vergilendirilmesi ve düzenlenmesine yönelik kanun teklifi hakkında milletvekilleri görüşlerini sunmuştu.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page